HELSINKI DECLARATION – Toteutuvatko lasten oikeudet matkailussa?

Torstaina 15.1.2015, klo 13.00-14.00, Sibelius150-lava

Miten lasten oikeudet voidaan turvata matkakohteissa? Palveleeko orpokotimatkailu lasten etuja? Miten matkailijat voivat puuttua näkemäänsä lasten hyväksikäyttöön?  

Katja Rautavaara, Director, Destination Management, Aurinkomatkat

Katja johtaa Aurinkomatkoilla kohdetoimintoja. Hän toimii johtoryhmän jäsenenä ja vastaa lomakohteiden palveluista ja henkilöstöstä. Hänen tiiminsä seuraa kohteita aktiivisesti lomaympäristön lisäksi myös työympäristönä.Lisäksi Katja koordinoi Aurinkomatkojen kestävää kehitystä ja varmistaa, että kestävän kehityksen ohjenuorat ja vastuullisuus toteutuvat Aurinkomatkojen toiminnassa niin Suomessa kuin lomakohteissa. 

Susanna Tan, ohjelmapäällikkö, Pelastakaa lapset ry

Susanna Tan toimii Pelastakaa Lapsissa ohjelmapäällikkönä. Hän vastaa Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien kehittämisestä ja laadusta sekä seuraa erityisesti lasten oikeuksien toteutumista ohjelmamaissa. Susannalla on yli 15 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä sekä lasten suojeluhankkeiden suunnittelusta ja seurannasta kehitysmaissa.

Tytti McVeigh, Kampanjapäällikkö, Reilun matkailun yhdistys

Tytti McVeigh on vastuullisen matkailun luennoitsija ja puolestapuhuja. Reilun matkailun yhdistyksen viestintäpäällikkönä hän pyrkii lisäämään suomalaisten matkailijoiden ymmärrystä matkailun vaikutuksista paikalliskulttuuriin, johon sisältyvät myös lasten oikeudet. Tällä hetkellä McVeigh toimii hankepäällikkönä Reilun matkailun yhdistyksen koordinoimassa lapsiseksiturismista tiedottavassa kampanjassa, jossa on mukana useita suomalaisia matkailualan toimijoita.

Mira Tihveräinen & Dunja Suikkanen, Haaga-Helia

Mira Tihveräinen ja Dunja Suikkanen ovat valmistuneet restonomeiksi Haaga Helia ammattikorkeakoulusta. Heidän opinnäytetyönsä ”Hyvää tekemässä? –Orpokotimatkailun varjopuolet” oli orpokotimatkailusta ja siihen liittyvistä eettisistä kysymyksistä matkailijoille tiedottava materiaalipaketti. Opinnäytetyössä tuodaan esille lasten oikeuksien toteutuminen orpokotimatkailussa Kambodzassa.


Yhteistyössä: Reilun matkailun yhdistys