Pakettimatkadirektiivin tuomat muutokset vakuusjärjestelmään
Perjantaina 11.30-12.15

Pakettimatkadirektiivin ja sen myötä myös Suomen uuden matkapakettilainsäädännön soveltamisala tulee laajenemaan entistä useampiin matkailupalveluiden myyjiin joko pelkän vakuudenasettamisvelvoitteen osalta tai siten, että kahden tai useamman matkailupalvelun myyjä katsotaan lain mukaiseksi matkanjärjestäjäksi, johon sovelletaan koko matkapakettilainsäädäntöä. Jatkossa lainsäädännön piiriin tulee entistä enemmän myös kotimaanmatkoja myyviä elinkeinonharjoittajia.

Lainsäädäntö edellyttää kansallisilta viranomaisilta yritysten tehokasta valvontaa. Jo nykyisen valmismatkalainsäädännön mukaan yritysten tulee asettaa vakuus asiakkaan kaikkien etukäteen suorittamien maksujen suojaksi. Alaa valvovan Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkemyksen mukaan nykyisen vakuusjärjestelmän ongelma on ollut se, että vakuus ei ole ollut riittävän nopeasti käyttöönotettavissa. Uuden matkapakettilainsäädännön tehokkuusvaatimusten johdosta alan valvontaresursseja suunnitellaan kasvatettavan ja järjestelmää muutettavan tavalla, joka toisi alan yrityksille vielä uuden veronluonteisen maksun.

Tule kuulemaan, miten työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimivan työryhmän vielä valmisteilla oleva ehdotus muuttaisi nykyistä vakuusjärjestelmää. Lainmuutoksen tulee olla myös vakuusjärjestelmän osalta valmis vuoteen 2018 mennessä.

 

Ilmoittautuminen

Seminaari on maksuton ja siihen voi ilmoittautua TÄSTÄ.

Mäki-Fränti_Heli_1.JPG

Heli Mäki-Fränti on toiminut Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL) toimitusjohtajana vuodesta 2007 lähtien. Sitä ennen hän toimi usean vuoden ajan SMALin EU-koordinaattorina. Mäki-Fränti on seurannut EU:n pakettimatkadirektiivin valmistelua kansallisella tasolla oikeusministeriön kautta ja EU-tasolla EU-maiden matkatoimistoliiton ECTAAn hallituksessa. Hän on mukana direktiivin pohjalta tehtävässä kansallisessa lainvalmistelussa sekä oikeusministeriön että työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä.