Lasten lomaturvallisuus
Yhteistyössä Lasten Perusoikeudet ry
Perjantai
 19.1.2018 kello 13.30-14.30

Lomamatkoilla lapsi on uudessa ympäristössä, jossa on uudenlaiset, toisinaan vakavatkin turvallisuushaasteet.

Ongelmatilanteiden ennaltaehkäiseminen on parasta suojelua. Lapselle tulee antaa riittävät turvaohjeet ja pienten lasten turvallisuus tulee aina taata riittävällä valvonnalla, josta lasten vanhemmat ovat ensisijaisessa vastuussa.

Matkailualan tulee olla selvillä riskeistä ja varautua omalta osaltaan ongelmatilanteiden selvittämiseen ja lapsiperheiden auttamiseen ja ohjaamiseen. Lomakohteen lastenhoitopalveluiden turvallisuus tulee taata.

Myös kohdemaan lasten suojelu ja oikeuksien kunnioittaminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Matkailuala voi omilla valinnoillaan ja matkailijoille suunnatulla valistuksellaan vaikuttaa myös kohdemaan lasten suojeluun. Lasten oikeuksien loukkauksia mm. lasten seksuaalista riistoa matkailun yhteydessä ei tule koskaan hyväksyä eikä sallia.

Lasten lomaturvallisuus-seminaarissa pohdimme, miten ja minkälaisella uudella valistusmateriaalilla me yhdessä voimme vaikuttaa lasten lomaturvallisuuteen, unohtamatta myöskään kohdemaan lasten asemaa ja oikeuksia.

Seminaarin juontajana toimii Pirjo Nuotio.

 

Ilmoittautuminen

Seminaari on maksuton ja siihen voi ilmoittautua TÄSTÄ.

FM, puheterapeutti ja ex-uutisankkuri Pirjo Nuotiolle lastensuojelutyö on sydämen asia.

Hän on jo vuosia toiminut työnsä ohella vapaaehtoistyössä useissa lastensuojelujärjestöissä.