Lapin vastuullisen matkailun verkosto - 100 vastuullista matkailutekoa!

Perjantaina 18.1.2019 kello 13.30-14.30 / Matkatieto-lavalla hallissa 7 (Inspiration Stage)
Yhteistyössä Visit Finland & Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projekti 

Lapin vastuullisen matkailun verkoston yritykset haluavat kehittää Pohjois-Suomesta entistäkin parempaa paikkaa vierailla ja elää. Kertoakseen miten se tehdään, syksyllä 2018 perustetun verkoston yritykset ja muut toimijat esittelevät sata vastuullisuustekoaan. Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja saamaan ideoita konkreettisista valinnoista ja teoista vastuullisen matkailun hyväksi. Verkosto kannustaa sadalla vastuullisuusteollaan myös matkailijoita vastuulliseen kuluttamiseen.


Ilmoittautuminen

Seminaari on maksuton ja siihen voi ilmoittautua TÄSTÄ / Kaikki seminaareihin ilmoittautuvat saavat messulipun, joten jos sinulla ei vielä sellaista ole, niin ota yhteyttä osoitteeseen jenni.kemppainen@smal.fi.

Garcia-Rosell.jpg
José-Carlos García-Rosell toimii matkailututkimuksen yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa. Hän on erikoistunut strategiseen yritysvastuuseen ja vastuulliseen matkailuliiketoimintaan. José-Carlos on toiminut EU:n tutkimus- ja kehityshankkeissa vuodesta 2006. Viimeksi hän johti Business Finlandin ”Eläimet ja vastuullinen matkailu” –hanketta. José-Carlos tekee yritysten parissa monipuolista tutkimus- ja kehittämistyötä vastuullisen matkailun liiketoiminnan kehittämiseksi. Viime syksynä hän oli mukana perustamassa Lapin vastuullisen matkailun yhteistyöverkostoa. Koulutukseltaan hän on maataloustieteiden maisteri, kauppatieteiden lisensiaatti ja yhteiskuntatieteiden tohtori.

Liisa Kokkarinen.jpg
Liisa Kokkarinen toimii arktinen kestävä matkailudestinaatio – ohjelman projektipäällikkönä ja Lapin aluepäällikkönä Visit Finlandin riveissä. Liisa ei toimi kestävän matkailun parissa sattumalta, vaan on perehtynyt kestävään kehitykseen opinnoissaan ja työelämässä matkailun parissa jo useamman vuoden ajan, jonka lisäksi vastuullisuusajattelu näkyy hänen omissa arjen valinnoissa. Visit Finland pyrkii aktiivisesti tuomaan matkailuelinkeinolle tietoutta ja työkaluja kestävien toimintatapojen omaksumiseen, ja Liisan vakaa intressi on luoda toimintaan konkreettisia ratkaisuja.

Sievers.jpg
Kristian Sievers toimii projektipäällikkönä Lapin liitossa ja vetää Lapin matkailun arktinen ekosysteemi-hanketta. Hankkeessa laaditaan Lapin matkailustrategia ja sekä kehitetään verkostoyhteistyötä ja toimijoiden työnjakoa. Kristian on toiminut pitkään matkailualan erilaisissa kehittämistehtävissä, mm. Osaamiskeskusohjelmassa, yrityshautomovetäjänä ja Haaga-Helian amk:ssa opetus- ja kehittämistehtävissä. Kristianin kiinnostuksen kohteita ovat mm. matkailuliiketoimintamallit, elämysten tuottaminen ja ruokamatkailu.

Minni Haanpää.jpg
Minni Haanpää toimii matkailututkimuksen yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa. Hän on tutkinut vastuullista matkailua viime vuosina Business Finlandin ”Eläimet ja vastuullinen matkailu” –hankkeessa, jossa hän keskittyi eettiseen kuluttamiseen matkailussa ja sen ilmenemiseen suhteessa eläinperustaisiin matkailupalveluihin. Parhaillaan Minni on perehtynyt matkailun yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Muussa tutkimustoiminnassaan hän on käsitellyt matkailuelämysten tuottamista ja kuluttamista, matkailun tuotekehitystä, etnografisia tutkimusmenetelmiä ja matkailukoulutusta. Koulutukseltaan Minni on yhteiskuntatieteiden tohtori.

Miia Merkku.jpg
Miia Merkku on Arctic Reindeer Oy:n toimitusjohtaja ja Porotilamatkailu ry:n varapuheenjohtaja. Porotilan kasvattina Miia tiesi jo pienenä tyttönä, että poroista tulee hänelle ammatti tavalla tai toisella. Matkailun pariin Miia lähti isälleen tulkiksi 12-vuotiaana joulusesonkina. Poromatkailu onkin enemmän elämäntapa kuin työ. Perinteinen poronhoito tasapainottaa hektistä yritysjohtamista ja matkailutyötä. Arctic Reindeer –yritys oli mukana Business Finlandin ”Eläimet ja vastuullinen matkailu”-hankkeessa. Miia toimi myös ohjausryhmän puheenjohtajana ”Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa” –hankkeessa, jota rahoitti Lapin ELY-keskus/maaseuturahasto.

Niina Pietikainen.jpg
Niina Pietikäinen toimii Harriniva Oy:n toimitusjohtajana. Vastuullisuus ja arvopohjainen liiketoiminta on ollut Harrinivalle itsestäänselvyys ja Niinalla henkilökohtaisesti lähellä sydäntä. Tämän johdosta hän on ollut alusta asti mukana ICRT-Finland -vastuullisen matkailun verkostossa ja on ollut perustamassa Lapin vastuullisen matkailun yhteistyöverkostoa. Harriniva on mukana useissa vastuullisuushankkeissa ja on pitkän linjan matkailuosaajana ollut luomassa hyviä toimintatapoja Lapin matkailuun ja erityisesti ohjelmapalveluihin. Niina on mukana myös Lapin ja Suomen edunvalvonnassa ja kehittämistyössä. Hän on jäsen mm. Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunnassa, Matkailuklusterissa, Muonion matkailuyhdistyksen hallituksessa, TEM matkailun yhteistyöryhmässä ja Mara matkailuvaliokunnassa.