Tutkimuksella tulosta!

Torstaina 17.1.2019 kello 10.15-12.15 / Matkatieto-lava hallissa 1
Yhteistyössä Matkailututkimuksen seura 

Tutkimuksella tulosta! -seminaarissa Suomen matkailututkimuksen seuran jäsenet esittelevät uusimpia tutkimustuloksiaan. Tutkimukset käsittelevät matkailuelinkeinon ajankohtaisia teemoja kuten digitaalisaatiota ja sosiaalisen median hyödyntämistä matkailuyrityksissä, hotelliketjujen kanta-asiakasohjelmia, sosiaalista matkailua sekä matkailijoiden motiiveja vierailla Alvar Aallon kohteissa. Esitykset ovat 15 minuutin kestoisia tiiviitä paketteja ja pääpaino on tutkimustuloksissa.

 

Ohjelma

 1. Maria Hakkarainen ja Olli Pihlajamaa: Open Arctic Maas – Parempaa saavutettavuutta digitaalisilla liikkumisen palveluilla
  Open Arctic MaaS -hankekokonaisuus kehittää avointa liikkumisen palvelualustaa luomalla edellytykset toimivan digitaalisen hakupalvelun ja reittioppaan rakentamiselle. Tällainen älykäs hakupalvelu huomioi erilaiset käyttäjäryhmät: paikalliset, matkailijat, liikennöitsijät, matkailutoimijat ja viranomaiset. Arctic MaaS rakentaa pohjaa myös lähitulevaisuuden digitaalisille palveluille, joissa bussien reaaliaikainen seuranta kartalla ja viiveetön tiedottaminen ovat osa hyvin suunniteltua palvelukokonaisuutta.


 2.  Juho Pesonen: Asiakasuskollisuus ja suomalaisten hotelliketjujen kanta-asiakasohjelmat
  Kyselytutkimuksessa kartoitettiin liike- ja vapaa-ajanmatkailijoiden eroja hotelliketjujen asiakasuskollisuudessa ja näihin eroihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tarkoituksena on tarjota hotelliketjuille tietoa siitä, minkälaisia kanta-asiakasohjelmia kannattaa lähteä kehittämään. Kyselylomakkeen täytti yhteensä 1315 suomalaisen hotelliketjun suomalaista asiakasta. Tulokset osoittavat, minkälaisia ominaisuuksia vapaa-ajan matkailijat ja liikematkailijat odottavat hotelleilta ja millä tavalla vastaajan matkustusmäärät vaikuttavat näihin. Lisäksi tunnistettiin useita eroja mieluisten kanta-asiakasohjelmien ominaisuuksien suhteen ja havaittiin, että vastaajat eivät itse asiassa ole kovinkaan uskollisia millekään ketjulle kanta-asiakasohjelmien ansiosta, vaan monilla vastaajilla on itse asiassa useita kanta-asiakaskortteja

 3.  Arja Lemmetyinen: Green loyalty as a brand attribute in cruise tourism - mission impossible?
  Tutkimuksessa käytettiin mixed methods -lähestymistapaa ja analysoitiin yhtäältä asiakkaiden eli risteilijöiden ”vihreää uskollisuutta” ja toisaalta matkailuorganisaatioiden ja paikan markkinoijien käsityksiä matkailun kestävästä kehityksestä. Siinä missä matkailuorganisaatiot näkevät kestävän kehityksen lähes välttämättömänä tulevaisuudessa, kuluttajat preferoivat muita mielleyhtymiä tehdessään esim. risteilymatkaa koskevia ostopäätöksiä. Millä keinoin tähän voisi vaikuttaa vai voiko?

 4.  Vento Elli & Komppula Raija: Sosiaalisen matkailun vaikuttavuus
  Sosiaalinen lomatoiminta perustuu ajatukseen, että kaikilla on oikeus nauttia loman tuomista hyötyvaikutuksista. Suomessa sosiaalisen lomatoiminnan tavoitteena on tukea ihmisten itsenäistä selviytymistä sekä kokonaisvaltaista terveyttä tarjoamalla huonompiosaisille mahdollisuus lomaan kodin ulkopuolella. Sosiaalista lomatoimintaa rahoittava ja valvova STEA edellyttää, että lomatoiminnan vaikuttavuutta mitataan ja raportoidaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää sosiaalisen lomatoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen liittyviä menetelmiä. Esityksessä keskitytään sosiaalisen loman käsitteeseen, tavoitteisiin sekä vaikuttavuuden mittaamisen ongelmatiikkaan. Lisäksi esitetään alustavia empiirisiä tuloksia.

 5.  Anne-Maija Malmisalo-Lensu: Alvar Aallon arkkitehtuuri matkakohteena - Tarkastelussa matkailijoiden motiivit
  Mikä saamatkailijat vierailemaan Aalto-kohteissa? Tutkimuksessa tarkastellaan kävijöiden motiiveja vierailla Alvar Aallon kotitalossa, ateljeessa ja kesähuvilalla eli Koetalolla. tutkimuksessa on haastateltu eri kohteissa vierailleita ammattilaisia (mm. arkkitehtejä ja rakennustutkijoita,) sekä vapaa-ajanmatkailijoita monista eri maista.

 6.  Peter Björk & Henrik Virtanen, HANKEN School of Economics Department of Marketing: Social Media Marketing Practices in Finnish SMTEs
  The study explores how Finnish SMTEs utilize social media in their marketing efforts. According to the results, Finnish SMTEs can be categorized into four types, depending on their level of activity. Social media marketing has a positive impact on the performance, but the results of the study also indicate that implementation of social media marketing provides new ways to reengineer the marketing practices to become more efficient and effective.

 7. José-Carlos García-Rosell, Minni Haanpää & Dominika Klos, University of Lapland: Sharing animal tourism experiences through social media - insights from Lapland
  This study aims to shed light on the symbolic, material, emotional and ethical aspect of human-animal encounters in tourism. To that end, we examine user-generated social media content related to animals and animal-based tourism services in Finnish Lapland. The data used in the study is limited to sled dogs, reindeer and horses due to their popularity among Lapland visitors.


Ilmoittautuminen

Seminaari on maksuton ja siihen voi ilmoittautua TÄSTÄ / Kaikki seminaareihin ilmoittautuvat saavat messulipun, joten jos sinulla ei vielä sellaista ole, niin ota yhteyttä osoitteeseen jenni.kemppainen@smal.fi.

Hakkarainen.jpg
Maria Hakkarainen YTT, Lapin yliopisto/MTI, matkailututkimuksen yliopiston lehtori. Hakkaraisen tutkimuskohteita ovat mm. matkailun strateginen kehittäminen ja hallinta, projektikehittäminen, matkailun jakamistalous ja matkailun digitaaliset liikkumisen palvelut.

Pesonen Juho (2).jpg
Juho Pesonen, KTT, tutkimuspäällikkö, Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos. Teknologian ja digitalisaation rooliin matkailuliiketoiminnassa keskittyvä matkailuliiketoiminnan tutkija ja kouluttaja.

Elli Vento.jpg
Elli Vento 
on projektitutkijana Sosiaalisen lomatoiminnan vaikuttavuus (SOLOVA) -hankkeessa ja suorittaa jatko-opintoja Itä-Suomen yliopistossa.

Anne-MaijaMalmisalo-Lensu.jpg
Anne-Maija Malmisalo-Lensu
, tohtorikoulutettava, FM Jyväskylän yliopisto / Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Anne-Maija Malmisalo-Lensu on taidehistorioitsija, joka on pitkään opettanut museologiaa Jyväskylän yliopistossa ja tekee nyt väitöskirjaa arkkitehtuurimatkailusta Alvar Aalto-kohteissa.

Garcia-Rosell.jpg
José-Carlos García-Rosell (PhD, Management), Senior Lecturer, University of Lapland. García-Rosell has expert level knowledge in corporate social responsibility and responsible tourism business.

Dominika_Klos.JPG
Dominika Klos, Master's student, University of Lapland. Klos is a final year student in the Master's Degree Programme in Tourism, Culture and International Management (TourCIM).

Olli Pihlajamaa
Olli Pihlajamaa
 FM, VTT, senior scientist, data driven solutions. Pihlajamaan tutkimuskohteena ovat digitaaliset palvelut, erityisesti liikkumisen palvelut.

Arja Lemmetyinen_.jpg

KTT Arja Lemmetyinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö. Työskentelen markkinoinnin aineen yliopistotutkijana. Tutkimusintressejäni ovat brändi- ja verkostojohtaminen, paikan ja kohdealueen markkinointi sekä viime aikoina enenevästi kestävän kehityksen matkailu.

Raija_Komppula.jpg
Raija Komppula, professori, Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos. Matkailuliiketoiminnan professori.

Bjork.png
Dr. Peter Björk, professor of marketing, has a research interest in service marketing, destination development, and tourism innovations.


Dr. Henrik Virtanen, assistant professor of marketing, has a research interest in social media marketing, business relations and networks.

Minni Haanpää.jpg
Minni Haanpää (PhD, Tourism Research), Senior Lecturer, University of Lapland. Haanpää has a high level of expertise in event volunteering and the production and consumption of tourist experiences.