Mitä ovat markkinoinnin automaatio, inbound-markkinointi ja nurturointi? Ja mitä näillä saavutetaan?

Torstaina 16.1.2020 kello 14.15-15.00 / Matkatieto-lava hallissa 1
Yhteistyössä Vipu International

Digitalisaatio on muuttanut ostokäyttäytymistä ja matkailutoimiala oli yksi ensimmäisistä toimialoista, jotka hyödynsivät digitaalisuuden tuomaa mahdollisuutta liiketoiminnassaan. Matkapalveluiden osto ja vertailu on vaivatonta ja asiakasystävällistä. Jotta asiakas päätyy matkan varaamaan, täytyy hänen kuitenkin olla vakuuttunut, että valinta on juuri hänelle/hänen perheelleen sopiva. Samankaltaisia vaihtoehtoja on paljon ja aina ei hintaerokaan ole kovin suuri. Miksi asiakas päätyy ostamaan matkansa kilpailijalta eikä meiltä?

Vain pieni osa yrityksen verkkosivukävijöistä päätyy yrityksen asiakkaiksi. Osa ei tee ostopäätöstä lainkaan, osa siirtää ajankohtaa ja osa päätyy ostamaan vastaavan kokonaisuuden kilpailijalta. Jos vaikkapa verkkosivuilla on kk-tasolla 10 000 kävijää ja 3% näistä päätyy ostamaan, niin keitä ovat ne 9 700, jotka eivät päätä meiltä ostaa? Miten voisimme saada heidät tunnistettua, vietyä asiakastietokantaan ja miten voisimme heitä tulevaisuudessa palvella siten, että ainakin osa heistä päätyisi asiakkaiksemme?

Inbound-markkinoinnin avulla potentiaalinen asiakas saa tarvitsemaansa tietoa päätöksenteon eri vaiheissa ja ostopäätös vahvistuu. Markkinoinnin automaation avulla ostopäätöstä vahvistavat viestit lähtevät asiakkaalle vaivattomasti ja teknologian avulla markkinointi ja myynti voivat seurata, millaista sisältöä asiakas on kuluttanut ja seuraavat automatisoidut markkinointitoimenpiteet perustuvat näin saatuun käyttäytymistietoon. Asiakaskin arvostaa viestintää, joka on juuri hänelle suunnattua, häntä kiinnostavaa ja palvelevaa.

Tervetuloa kuulemaan, miten verkkosivuvierailijat voidaan tunnistaa, miten inbound-markkinointi ja markkinoinnin automaatio voivat auttaa matkailutoimialan yritystä kasvamaan. Kerromme myös, miten inboundiin siirtyminen tapahtuu käytännössä, millaisia mahdollisia muutoksia tarvitaan, jotta myös tuloksia saavutetaan.


Ilmoittautuminen

Seminaari on maksuton ja siihen voi ilmoittautua TÄSTÄ / Kaikki seminaareihin ilmoittautuvat saavat messulipun, joten jos sinulla ei vielä sellaista ole, ota yhteyttä osoitteeseen jenni.kemppainen@smal.fi.


Johanna Mikkonen on työskennellyt 25 vuotta erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä ja vastaa Vivussa myynnistä.

Halu auttaa yrityksiä kasvamaan inbound-markkinoinnin ja markkinoinnin automaation avulla sai Johannan palaamaan kuluttajapuolella vietettyjen vuosien jälkeen b2b -liiketoiminnan pariin.

Johanna on Haaga-Instituutin matkailun restonomi ja on työskennellyt sekä matkaoppaana suomalaisille ulkomailla että saksalaisille Suomessa. Myös kielimatkojen myynnissä, markkinoinnissa ja tuotannossa vierähti 6 vuotta.