Palvelumuotoilulla tulevaisuuden matkailupalveluja

Perjantaina 17.1.2020 kello 11.30-12.30 / Matkatieto-lava hallissa 7 (osasto 7T100)
Yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulu & ProAgria Etelä-Suomi ry

Kehitä tulevaisuuden matkailupalveluja asiakaslähtöisesti, liiketoiminnan tavoitteita unohtamatta! Tule kuulemaan käytännönläheisiä vinkkejä, joiden avulla kehität palvelujasi seuraavalle tasolle.

Matkailuala perustuu elämysten tarjoamiseen. Matkailuala on myös varsin sirpaleinen ja asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavat monet eri tekijät.  On ensiarvoisen tärkeää ymmärtää muuttuvaa kuluttajakäyttäytymistä ja matkailijan tarpeita ja motiiveja.

Palvelumuotoilun avulla palveluista saadaan käyttäjälähtöisiä, tulevaisuuteen suuntaavia ja kannattavia. Sen keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa käyttäjien tarpeita sekä palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Palvelumuotoilu on systemaattinen ja kokonaisvaltainen tapa kehittää liiketoimintaa.

Esityksessä kerrotaan, mitä konkreettisia työkaluja ja menetelmiä matkailualan yritykset ja matkailun kehittämisen parissa työskentelevät voivat hyödyntää käyttäjälähtöisessä palveluiden kehittämisessä. PALMA- malli sisältää työvälineitä matkailupalvelujen kehittämiseen neljästä eri teemasta: käyttäjälähtöisyys, tuotteistaminen, palvelun brändäys ja markkinointiviestintä. Esimerkkeinä muun muassa käyttäjätutkimukseen perustuvat eri asiakasryhmien palvelupolut ja matkailualalle räätälöidyt trendikortit.

Materiaaleja ja työkaluja tehtäessä on haastateltu ja havainnoitu matkailuyrityksiä ja heidän asiakkaitaan, vierailtu useissa referenssikohteissa sekä koottu ajankohtaista tietoa matkailualalta, palvelumuotoilusta ja digitaalisesta markkinoinnista. Mallia on kehitetty ja testattu yhdessä Hämeen matkailualan yrittäjien kanssa.

Materiaalit ja työkalut on koottu PALMA- Palvelumuotoilulla Uutta liiketoimintaa maaseudulle- projektin aikana vuosina 2018-2019. Projektin toteuttivat Lahden ammattikorkeakoulu ja ProAgria Etelä-Suomi ja sen rahoitti Maaseuturahasto.

kaikkilogot_PALMA.png


Ilmoittautuminen

Seminaari on maksuton ja siihen voi ilmoittautua TÄSTÄ / Kaikki seminaareihin ilmoittautuvat saavat messulipun, joten jos sinulla ei vielä sellaista ole, ota yhteyttä osoitteeseen jenni.kemppainen@smal.fi.


Kati Kumpulainen työskentelee Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI- asiantuntijana (tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminta). Hän työskentelee projektipäällikkönä ja asiantuntijana monialaisissa palvelumuotoilun ja muotoilun projekteissa. Vuosina 2018-2019 hän toimi PALMA- Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle- hankkeessa, jossa kasvatettiin Hämeen matkailu- ja palveluyritysten ymmärrystä käyttäjälähtöisyyden, palvelumuotoilun ja digitaalisen markkinoinnin merkityksestä palveluja kehitettäessä. 


Maija Pitkonen työskentelee  yritysasiantuntijana ProAgria Etelä-Suomessa Hämeen sekä Pirkanmaan alueella. Työnkuvaan kuuluu maaseudun matkailuyritysten liiketoiminnan kehittäminen ja investointien suunnittelu. Vahvaa osaamista löytyy sähköisen markkinoinnin kehittämiseen ja somemarkkinoinnin hyödyntämiseen.  Lisäksi Maijalta kannattaa kysyä hyviä käytäntöjä, miten matkailualan yritys voi kehittää toimintaa yhteistyössä muiden kanssa hyödyntäen yritysryhmähankkeita. Osan vuoden 2020 työajasta vie Farmari 2020 viestintäpäällikön pesti, näyttely järjestetään Mikkelissä 2-4.7.2020.