Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun!

Perjantaina 17.1.2020 kello 12.45-13.45 / Matkatieto-lava hallissa 7 (osasto 7T100)
Yhteistyössä LUKA-hanke

Yhdenvertaisen luontomatkailun ja palvelutarjonnan kasvua edistetään Luonto kaikille -hankkeessa Päijät- ja Kanta-Hämeessä. Uudenlaisia, yli yön kestäviä, luontomatkailupalveluita pilotoitiin yhdessä käyttäjien, matkailuyrittäjien, eräoppaiden ja vammaisjärjestöjen kanssa kesällä 2019. Yhteiskehittämisen avulla yritykset saivat tukea erityisryhmille kohdistuvien palveluidensa tuotteistukseen ja markkinointiin.

Seminaarissa kerrotaan, miksi yhdenvertaisen luontomatkailun edistämisen haasteeseen on ylipäätään tartuttu? Mitä yhdenvertaisen luontomatkailun palvelutarjonnan edistämiseksi on tähän mennessä tehty ja miksi siihen kannattaa panostaa?

Aihepiiriä lähestytään eri näkökulmista: palvelumuotoilun hyödyntäminen palveluiden tuotteistamisessa, esteettömyys ja saavutettavuus Metsähallituksen keskeisinä tavoitteina, kokemukset piloteista sekä omakohtaiset havainnot erityisryhmien kanssa toimimisen helpottamiseksi.

LUKA-hankkeen (2018-2020) toteutuksesta vastaavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Suomen Paralympiakomitea sekä Metsähallituksen Luontopalvelut.

Hanke rahoitetaan EU:n maaseuturahaston tuella.


Ilmoittautuminen

Seminaari on maksuton ja siihen voi ilmoittautua TÄSTÄ / Kaikki seminaareihin ilmoittautuvat saavat messulipun, joten jos sinulla ei vielä sellaista ole, ota yhteyttä osoitteeseen jenni.kemppainen@smal.fi.


Petri Rissanen on Luonto kaikille -hankkeen (2018–2020) projektipäällikkö Suomen Paralympiakomiteassa. Hän on työskennellyt valtaosan työurastaan fysioterapeuttina. Petrillä on myös luonto- ja eräoppaan ammattitutkinto.


Liisa Kajala (MML) toimii erikoissuunnittelijana Metsähallituksen Luontopalveluissa luonnon virkistys- ja matkailukäytön asiantuntijana. Liisa koordinoi Luontopalveluissa kansallispuistojen ja valtion retkeilyalueiden esteettömän ja yhdenvertaisen luontomatkailuympäristön kehittämistä.


Anemone Aaltonen on palvelumuotoilija ja työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa. Anemone toimii Luonto kaikille -hankkeessa luontomatkailuyrittäjien apuna esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden tuotteistamisessa.

 

Marica Korolaisen yritys Ricasluonto on yhden naisen yritys, joka on muovautunut vuosien varrella kertyneistä kokemuksista ja mielenkiinnon kohteista.

Metsässä ja merellä liikkuminen on aina kuulunut tavalla tai toisella Marican elämäntapaan. Hänellä on partiotaustaa 20 vuoden ajalta. Marica on koulutukseltaan päivähoitaja, sairaanhoitaja sekä terveydenhoitaja. Marica valmistui erä- ja luonto-oppaaksi vuonna 2017.