Kestävän matkailun osaamismerkit - osaaminen näkyväksi matkailualalla

Perjantai 20.1.2023 kello 14.35-14.55 / Matkatieto-lava hallissa 6 (osasto 6b2)
Yhteistyössä JOTPA-hanke

Kestävän matkailun osaamismerkit -hankkeen tavoitteena on rakentaa joustavaa ja yrityslähtöistä koulutusta matkailualalle. Koulutuksen kehittäminen perustuu yritysten kuulemiseen saaristomeren ja Lapin matkailun parissa. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu, ja sen kumppaneina toimivat Lapin yliopisto, Turun yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Suomen Matkailualojen liitto ry. Koulutusyhteistyön kautta selvitetään miten ns. pienten osaamiskokonaisuuksien ja sähköisten osaamismerkkien kautta voitaisiin lisätä yritysten kilpailukykyä ja henkilöstön sitoutumista alalle.

Kehittämishanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA.

  

Ilmoittautuminen

Matkatieto-seminaarit ovat maksuttomia ja niihin voi ilmoittautua TÄSTÄ / Kaikki seminaareihin ilmoittautuvat saavat messulipun, joten jos sinulla ei vielä sellaista ole, ota yhteyttä osoitteeseen jenni.kemppainen@smal.fi.

Puhuja

Timo Halttunen.jpg

Timo Halttunen toimii yksikönjohtajana Turun yliopiston Brahea-keskuksessa. Puheenvuorossa tuodaan esille korkeakoulujen, oppilaitosten ja yritysten yhteistä kehittämistyötä matkailualan koulutuksen uudistamiseksi. Suomen Matkailualojen liitto ry. ja suomalaiset koulutusorganisaatiot rakentavat yhteistyössä uusia joustavia lyhytkursseja kestävän kehityksen teemassa. Timo on mukana sekä kansallisessa ja kansainvälisessä koulutusjärjestelmän kehittämisessä, ja on mm. Euroopan Unionin komission Aikuisten oppimisen työryhmän jäsen.