Tietosuoja, asiakkaiden henkilötietojen ja yksityisyyden suoja on tärkeä osa vastuullisuutta

Perjantaina 19.1.2024 kello 14.00–14.15 / Matkatieto-lava hallissa 6 (osasto 6b2) 
Yhteistyössä Privaon

GDPR voimaantulon yhteydessä tietosuoja yhdistettiin usein erityisesti vaatimustenmukaisuuteen, lain noudattamisen osoittamiseen. Vastuulliset yritykset, jotka käsittelevät asiakkaiden henkilötietoja vievät tämän pidemmälle. Avoimuus ja läpinäkyvyys sekä tietosuojan ja tietoturvan varmistaminen koetaan keskeiseksi osaksi vastuullisuutta, kun toiminnassa käsitellään asiakkaiden henkilötietoja.

Tietosuoja osana vastuullisuutta:

1. Kuluttajan suostumuksen kunnioittaminen ja asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa tietojensa käsittelyyn ovat keskeisiä tekijöitä luottamuksen rakentamisessa.

2. Henkilötietoa kerätään vain etukäteen määriteltyihin, asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin. Vain siinä laajuudessa, kuin tarpeen asiakkaan toivomien palvelujen tarjoamiseen ja hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseen.

3. Henkilötietojen turvallinen käsittely: Henkilötiedot suojataan asianmukaisesti, tietomurroilta ja luvattomalta käsittelyltä

 

Ilmoittautuminen

Matkatieto-seminaarit ovat maksuttomia ja niihin voi ilmoittautua TÄSTÄ / Kaikki seminaareihin ilmoittautuvat saavat rekisteröitymiseen oikeuttavan koodi ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen jenni.kemppainen@smal.fi.