Tutkimuksella tulosta!

Torstaina 18.1.2024 kello 9.30–11.00 / Matkatieto-lava hallissa 6 (osasto 6b2) 
Yhteistyössä Suomen matkailututkimuksen seura

Tutkimuksella tulosta! -seminaarissa Suomen matkailututkimuksen seuran jäsenet esittelevät uusimpia tutkimustuloksiaan. Tutkimukset käsittelevät matkailuelinkeinon ajankohtaisia teemoja. Esitykset ovat tiiviitä paketteja ja pääpaino on tutkimustuloksissa.

Ohjelma

Tervetuloa Tutkimuksella tulosta -seminaariin
Suomen matkailututkimuksen seura esittely
Juulia Räikkönen, Suomen matkailututkimuksen seuran puheenjohtaja

Matkailu ja luontokato – tutkimuskohteena Sustainable Travel Finland -ohjelma
Kuinka matkailutoiminnan luontojalanjälkeä voi pienentää? Esimerkkinä Sustainable Travel Finland -ohjelman työkalut luontokadon hidastamiseksi.
Esko Sorakunnas, Turun yliopisto

Millainen matkailupalvelu mahdollistaa muutoskokemuksen syntymisen?
Esityksessä tuodaan esille matkailuyritysten näkemyksiä heidän asiakkaidensa saamista muutoskokemuksista. Tulokset pohjautuvat Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla -hankkeessa tehtyihin haastatteluihin.
Elli Vento, Itä-Suomen yliopisto

Millainen vastuullisuusviestintä vakuuttaa kuluttajan?
Tässä puheenvuorossa tarkastellaan sitä, millaista on matkailuyrityksen vakuuttava vastuullisuusviestintä kuluttajan näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on erityisesti, mitkä Aristoteleen Retoriikan eli vakuuttavan viestinnän keinot (ethos, pathos, logos) yhdistettynä eri vastuullisuusviestinnän vastuullisuussisältöihin vakuuttavat suomalaiset kuluttajat maaseutumatkailuyrityksen vastuullisuus­viestinnässä.
Katja Pasanen, Itä-Suomen yliopisto

Matkailun pelillistäminen: uhka vai mahdollisuus?
Nykyajan matkailijat odottavat matkailukokemuksilta hauskuutta ja interaktiivisuutta, jotka ovat pelillistämisen avainominaisuuksia. Esitys avaa pelillistämiseen liittyvää tutkimusta ja tarjoaa tietoa matkailualan toimijoille sen käyttöönoton haasteista ja mahdollisuuksista.
Minna Ahlstén, LAB-ammattikorkeakoulu

Matkailuliikkumisen kokonaishallinta
Esityksessä määritelemme matkailuliikkumista osana saavutettavuuden, liikkumisen ja matkailutoimialan kenttiä ja tutkimusta. Tarkastelemme myös mahdollisia matkailuliikkumisen kokonaishallinnan kehittämisen malleja kokonaiskuvan rakentamiseen ja resurssien kanavointiin.
Maria Hakkarainen, Lapin yliopisto ja Toni Lusikka, VTT

Ohjeistukset vastuullisen lyhytvuokrauksen rakentajina
Esittelemme tutkimukseemme pohjautuvia esimerkkejä lyhytvuokrauksen oppaista ja ohjeistuksista. Eri toimijoille suunnattujen oppaiden tavoitteena on tuoda näkyväksi vastuullisen lyhytvuokraus-toiminnan käytänteitä ja osatekijöitä.
Salla Jutila ja Maria Hakkarainen, Lapin yliopisto

Paras opinnäytetyö -kilpailu
Jarmo Ritalahti, vuoden 2023 Paras opinnäytetyö kilpailun arvioitsija

Tervetuloa kuulemaan uusimpia tutkimustuloksia matkailuun liittyen!

Ilmoittautuminen

Matkatieto-seminaarit ovat maksuttomia ja niihin voi ilmoittautua TÄSTÄ / Kaikki seminaareihin ilmoittautuvat saavat rekisteröitymiseen oikeuttavan koodi ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen jenni.kemppainen@smal.fi.
Puhujat

Sorakunnas Esko.jpg

Esko Sorakunnas, Tutkijatohtori (KTT, FM) Turun yliopisto

Katja Pasanen..JPG

Katja Pasanen, Itä-Suomen yliopisto

Hakkarainen.jpg

Maria Hakkarainen, YTT, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto

Salla_Jutila_150X225_ (002).jpg

Salla Jutila, väitöskirjatutkija ja yliopisto-opettaja

Elli Vento.jpg

Elli Vento, Tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto

Ahlsten Minna.jpg

Minna Ahlstén, TKI-asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu

Lusikka.jpg

Toni Lusikka, M.Sc., Research Scientist, VTT